Κινητικότητες Erasmus > Πρακτική Erasmus > Διαδικασία & Έγγραφα ΜΕ την επιστροφή σας

Διαδικασία & Έγγραφα ME την Επιστροφή

Με το τέλος της κινητικότητας:

  1. Υπογραφή και σφραγίδα από το Φορέα Πρακτικής Άσκησης στη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης” (Traineeship Certificate). ΠΡΟΣΟΧΗ οι ημερομηνίες υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να συμπίπτουν με τις ημερομηνίες της κινητικότητας όπως αναγράφονται στη σύμβαση.* (Γενικά μπορεί να αποκλίνουν μέχρι 5 μέρες, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να μειωθεί το ποσό από το υπόλοιπο 20% της υποτροφίας).
  2. Υπογραφή και σφραγίδα στο Learning Agreement for Traineeships – After the Mobility”
  3. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου EU Participant Survey (αποστέλλεται ηλεκτρονικά μία μέρα μετά την ολοκλήρωση της κινητικότητας).
  4. Υποβολή αίτησης αναγνώρισης της Πρακτικής Άσκησης (Βλ. Έγγραφα παρακάτω) (αφορά όσους/ες δεν έχουν αποφοιτήσει). Ο/Η φοιτητής/τρια την αποστέλλει συμπληρωμένη στον υπεύθυνο Συντονιστή Erasmus του Τμήματος μαζί με τη βεβαίωση ολοκλήρωσης (Traineeship Certificate) και αφού εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος, κατατίθεται στο Γραφείο Erasmus.

Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα προσκομίσουν τα αποδεικτικά της κινητικότητας (αεροπορικά εισιτήρια – boarding passes – και αποδεικτικά καταβολής δαπανών στέγασης).

Όλα τα παραπάνω (1-4) αποτελούν μέρος των συμβατικών υποχρεώσεων των μετακινούμενων φοιτητών/τριων Erasmus και θα πρέπει να κατατεθούν μετά την ολοκλήρωση της κινητικότητας και όχι νωρίτερα.

Στην παρακάτω φόρμα μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας τις εμπειρίες σας από την κινητικότητα Erasmus+.  Σκοπός της φόρμας είναι να συλλέξουμε υλικό για την ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus και να κινητοποιήσουμε όλο και περισσότερους να ζήσουν αντίστοιχες εμπειρίες. 

 
Βοηθήστε μας να επικοινωνήσουμε την εμπειρία ζωής που προσφέρει το πρόγραμμα Erasmus+!!
ΦΟΡΜΑ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ

Αναγνώριση Περιόδου Σπουδών

Μετά την επιστροφή του/της, ο/η φοιτητής/τρια θα υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης της Πρακτικής Άσκησης (Βλ. έγγραφα παρακάτω). ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΕΝΕΡΓΟΥΣ/ΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΕΙ.

Αφού την συμπληρώσει θα την αποστείλει στον υπεύθυνο Συντονιστή Erasmus του Τμήματός του μαζί με τη βεβαίωση ολοκλήρωσης (Traineeship Certificate) προκειμένου να την καταθέσει προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος. Στην συνέχεια, η Γραμματεία θα εκδώσει το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης το οποίο θα κοινοποιήσει στο Γραφείο Erasmus.

Σημείωση: Ο/Η φοιτητής/τρια είναι υπεύθυνος/η για την ορθή συμπλήρωση του φύλλου αναγνώρισης. Τυχόν λάθη οδηγούν σε καθυστέρηση της διαδικασίας αναγνώρισης.

 

 

  Contact

  • Location: El. Venizelou 70, 176 76, Kallithea, Athens
  • Telephone: (+30) 210 9549 225, 183
  • e-mail: erasmus@hua.gr
  Useful Links

 
 IKY Link
Scroll to Top