Κινητικότητες Erasmus > Σπουδές Erasmus > Διαδικασία & Έγγραφα ΜΕ την επιστροφή σας

Διαδικασία & Έγγραφα MEΤΑ την επιστροφή

Με το τέλος της κινητικότητας:

1. Υπογραφή και σφραγίδα στο Supervisors report. ΠΡΟΣΟΧΗ οι ημερομηνίες που θα αναγραφούν δεν πρέπει να διαφέρουν πάνω από 5 μέρες από τις ημερομηνίες της κινητικότητας βάση σύμβασης.

2. Υπογραφή και σφραγίδα στοLearning Agreement After the Mobility”.

3. Εκδίδεται το Transcript of Records. Αν δεν έχουν ανακοινωθεί οι βαθμολογίες των εξεταζόμενων μαθημάτων, το Πανεπιστήμιο Υποδοχής θα στείλει το ToR ηλεκτρονικά.

4. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου – Eu Survey (Αποστέλλεται ηλεκτρονικά).

5. Υποβολή αίτησης αναγνώρισης των μαθημάτων. Ο/Η φοιτητής/τρια την αποστελλει συμπληρωμένη στον υπεύθυνο Συντονιστή Erasmus του Τμήματος μαζί με το Transcript of Recordsκαι αφού εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος, κατατίθεται στο γραφείο Erasmus.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος των συμβατικών υποχρεώσεων των μετακινούμενων φοιτητών Erasmus.

* Τα boarding passes καταθέτονται στο Γραφείο Erasmus.

Τέλος, συστήνουμε:

  • τη διαγραφή από οποιαδήποτε υπηρεσία / δήμο/ κοινότητα / clubs ώστε να μην υπάρχουν απαιτητά ποσά στο μέλλον.
  • Όσοι ειχαν νοικιάσει σπίτι εκτός της φοιτητικής εστίας, να παραδώσουν το σπίτι και τα κλειδιά αφούέχει ελεγχθεί από τον οικοδεσπότη και συμφωνήσει ότι δεν υπάρχουν φθορές.

Σας ευχόμαστε καλή επιστροφή και περιμένουμε να μας πείτε τις αναμνήσεις σας.

Θα χαρούμε πολύ να μας στείλετε φωτογραφίες/βίντεο από την όμορφη εμπειρία που ελπίζουμε ότι αποκομίσατε με το πρόγραμμα Erasmus+, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

 

 

Αναγνώριση Περιόδου Σπουδών

Μετά την επιστροφή του/της, ο/η φοιτητής/τρια θα υποβάλλει Αίτηση/Φύλλο Αναγνώρισης των μαθημάτων στα οποία έχει πετύχει προβιβάσιμο βαθμό στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής. Αφού την συμπληρώσει θα την αποστείλει στον υπεύθυνο Συντονιστή Erasmus του Τμήματος μαζί με το Transcript of Records από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής, προκειμένου να το καταθέσει προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος. Στην συνέχεια, η Γραμματεία θα εκδώσει το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης το οποίο θα κοινοποιήσει στο Γραφείο Erasmus.

Σημείωση: Ο/Η φοιτητής/τρια είναι υπεύθυνος/η για την ορθή συμπλήρωση του φύλλου αναγνώρισης. Τυχόν λάθη οδηγούν σε καθυστέρηση της διαδικασίας αναγνώρισης.

 

Ειδικές Διευκρινήσεις για το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής 

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος ΕΔΔ θα πρέπει να στείλουν στον υπεύθυνο Καθηγητή των μαθημάτων τα οποία επιθυμούν να αναγνωρίσουν το Transcript of Records (TοR) και την Αίτηση Αναγνώρισης Μαθήματος Erasmus έχοντας συμπληρώσει την πρώτη σελίδα, προκειμένου να την υπογράψουν.

Στην συνέχεια, αφού συμπληρώσουν και υπογράψουν όλοι οι καθηγητές την “Αίτηση Αναγνώρισης Μαθήματος Erasmus ο/η φοιτητής/τρια θα συμπληρώσει το αίτημα φύλλο αναγνώρισης και μαζί με το TOR θα τα στείλει (και τα 3 έγγραφα) στον Τμηματικό Συντονιστή Erasmus+ για να τα υπογράψει και να τα περάσει από τη Συνέλευση του Τμήματος.

 

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του φύλλου αναγνώρισης.

  Contact

  • Location: El. Venizelou 70, 176 76, Kallithea, Athens
  • Telephone: (+30) 210 9549 225, 183
  • e-mail: erasmus@hua.gr
  Useful Links

 
 IKY Link
Scroll to Top