Άρθρα

Αθήνα, 18/12/2015

ΚINHTIKOTHTA ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (STΑ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «ERASMUS+ ΚΑ.1. 2015- ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» (ΕΡΓΟ ΚΑ 09 – 15)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

Καθηγητής Γεώργιος Δεδούσης, ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ERASMUS & ECTS

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ STA

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Χ.Π. ΣΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. με ανάθεση διδασκαλίας όπως υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στη δράση «Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία» (STA) σε συνέταιρο Ίδρυμα του Εξωτερικού, σύμφωνα με τις κάτωθι διευκρινίσεις:

Προϋπόθεση: να έχει προγραμματισθεί η συγκεκριμένη ροή προς εταίρο πανεπιστήμιο υποδοχής εξωτερικού (από τις χώρες του Προγράμματος) στην εν ισχύει διαπανεπιστημιακή συμφωνία ERASMUS+ που σύνηψε το οικείο τμήμα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο (IIA - Inter-Institutional Agreement), ονομαστικά ή μη. (Βλ. συνημμένο κατάλογο διαπανεπιστημιακής συνεργασίας ERASMUS+ ανά Τμήμα)

Σκοπός/ Αντικείμενο: οκτώ (8) ώρες διδασκαλίας τουλάχιστον ανά εβδομάδα (ή για οποιαδήποτε μικρότερη - επιλέξιμη- περίοδο παραμονής), βάσει ενός προγράμματος, συμφωνηθέντος από τα δύο μέρη (ιδρύματος Αποστολής - ιδρύματος Υποδοχής).

Επιλέξιμη περίοδος μετακίνησης: μέχρι 30-09-2016

Διάρκεια μετακίνησης: ελάχιστη: δύο (2) εργάσιμες ημέρες, εκτός των ημερών ταξιδίου, μέγιστη: δύο (2) εβδομάδες.

Η επιλογή των συμμετεχόντων γίνεται από το ίδρυμα αποστολής βάσει ενός προσχεδίου προγράμματος κινητικότητας που υποβάλλει ο/η αιτών/ούσα κατόπιν διαβούλευσης με το ίδρυμα/επιχείρηση υποδοχής.

 

Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για την Αίτηση πατήστε εδώ.

Για το Έντυπο «Στοιχεία» πατήστε εδώ.

Για την Φόρμα πατήστε εδώ

Για το Οδηγό Erasmus πατήστε εδώ.

Για τις Συνεργασίες πατήστε εδώ.

Για το ύψος της υποτροφίας πατήστε εδώ.

Για τη Σύμβαση πατήστε εδώ.

Για τις Οδηγίες ΑμΕΑ πατήστε εδώ.

Για την Αίτηση ΑμΕΑ πατήστε εδώ.

 

Monday the 3rd. Design by QualityJoomlaTemplates.