Άρθρα

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, κανονικά εγγεγραμμένοι/ες σε ένα από τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων του Ιδρύματος, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δράση κινητικότητας φοιτητών με σκοπό τις σπουδές (ERASMUS SMS 2017/18) κατά το ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ή ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ του έτους 2017/18, να καταθέσουν αυτοπροσώπως τον πλήρη φάκελο υποψηφιότητας μέχρι την Παρασκευή 24/02/2017, και ώρα 15.30.

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης πατήστε εδώ.

Για την Αίτηση πατήστε εδώ.

Για τις Συνεργασίες πατήστε εδώ.

Για το ύψος της υποτροφίας πατήστε εδώ.

Για τη Σύμβαση πατήστε εδώ.

Για την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ.

Thursday the 21st. Design by QualityJoomlaTemplates.