Άρθρα

Αθήνα, 21.03.2019

Ενημερώνουμε όλους τους φοιτητές/τριες ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα για κινητικότητα φοιτητών με σκοπό τις σπουδές ERASMUS+ (ERASMUS SMS 2019/20) παρατείνεται έως και την Πέμπτη 04/04/2019 και ώρα 15.30 μ.μ.

 

 

21.02.2019

Αρ. Πρωτ. : 78349

ΚΑ1 - Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Δράση:

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ – SMS 2019/20 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων – Φεβρουάριος 2019

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, κανονικά εγγεγραμμένοι/ες σε ένα από τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων του Ιδρύματος, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δράση κινητικότητας φοιτητών με σκοπό τις σπουδές (ERASMUS SMS 2019/20) κατά το ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ή ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ του έτους 2019/20, να καταθέσουν αυτοπροσώπως τον πλήρη φάκελο υποψηφιότητας μέχρι την Πέμπτη 21/03/2019, και ώρα 15.30.
Σκοπός της δράσης: Εκπλήρωση, σε εταίρο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέρους του Προγράμματος σπουδών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στο οποίο ο/η φοιτητής/τρια είναι κανονικά εγγεγραμμένος/η.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
Οι κανονικά εγγεγραμμένοι φοιτητές/τριες σε Πρόγραμμα Σπουδών ενός εκ των 3 κύκλων σπουδών (Προπτυχιακού -1ου , Μ = Μεταπτυχιακού – 2ου , Δ = Διδακτορικού – 3ου), ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους (βλέπε αναλυτικό οδηγό https://www.iky.gr/el/downloads-el/item/1339-odigos-programmatoserasmusplusen).
Ενισχύεται η συμμετοχή των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις που αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις του Ν. 3794/09, καθώς και των ατόμων που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό.

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης πατήστε εδώ.

Για τον κατάλογο των συνεταίρων ιδρυμάτων στο εξωτερικό πατήστε εδώ.

Για τα μηνιαία ποσά επιχορηγήσεων ανά χώρα προορισμού, καθώς και εκείνα για τις ειδικές κατηγορίες φοιτητών πατήστε εδώ

Για την Αίτηση/ Δήλωση πατήστε εδώ.

Για το Προτεινόμενο Learning Agreement πατήστε εδώ.

Για την Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 πατήστε εδώ.

 

 

Sunday the 4th. Design by QualityJoomlaTemplates.