Άρθρα

Αθήνα, 09.04.2019
Αρ. Πρωτ.: 78981

Σας ενημερώνουμε ότι κατά το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, στο πλαίσιο της κινητικότητας φοιτητών/τριών του προγράμματος ERASMUS+, θα πραγματοποιηθεί η μετακίνηση φοιτητών/τριών ώστε να πραγματοποιήσουν περίοδο πρακτικής άσκησης σε φορέα του εξωτερικού.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την καταθέσουν  με όλα τα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και σε αντίγραφο από 06/05/2019 έως και 31/05/2019 μέχρι τις 15.00, στο Γραφείο Erasmus. Κατόπιν θα οριστεί η ημερομηνία συνέντευξης με τον Τμηματικό τους Συντονιστή για να προσδιοριστεί η σειρά κατάταξης με την οποία θα μετακινηθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε:

Για  την Προκήρυξη εδώ

Για την Αίτηση εδώ

Για την Μοριοδότηση εδώ

Για το Παράρτημα Γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ εδώ

Το Παράρτημα Γνώση Χειρισμού Η/Υ εδώ

Τα Ποσά Επιχορήγησης εδώ

 

Erasmus Office
..........................................
Harokopio University of Athens
70, El. Venizelou Av.,   | 176 76 Athens | GREECE
T: +302109549225

E-mail:  erasmus at hua.gr

Thursday the 21st. Design by QualityJoomlaTemplates.