Άρθρα

Πρόσκληση Υποβολής αιτήσεων για ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚINHTIKOTHTA ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (STΤ)

«ERASMUS 2013- κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» (ΕΡΓΟ ΚΑ 09 – 13)

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στη δράση Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση (STT) σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα του Εξωτερικού, σύμφωνα με τις κάτωθι διευκρινήσεις:

Δικαιούχοι: μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ I &II, ΕΤΕΠ και διοικητικό προσωπικό,

Σκοπός/ Αντικείμενο: επιμόρφωση σε φορέα χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Επίσης μπορούν να συμπεριληφθούν δράσεις όπως η γλωσσική κατάρτιση και η παρακολούθηση σεμιναρίων, εργαστηρίων και συνδιασκέψεων, αρκεί οι δραστηριότητες αυτές να μην αποτελούν την πλειονότητα των ημερών επιμόρφωσης. Οι δραστηριότητες επιμόρφωσης καταγράφονται σε συγκεκριμένο Πρόγραμμα (Training Programme), που εγκρίνεται από το Ίδρυμα Υποδοχής.

Επιλέξιμη περίοδος μετακίνησης: μέχρι 30-09-2014

 

Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για την Αίτηση πατήστε εδώ.

Για την Υπεύθυνη Δήλωση μη συγχρηματοδότησης της ίδιας δραστηριότητας της δράσης STΤ από άλλο κοινοτικό πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Για το Έντυπο «Στοιχεία» πατήστε εδώ.

Για την Φόρμα πατήστε εδώ

Για το Οδηγό Erasmus 2013 πατήστε εδώ.

Monday the 3rd. Design by QualityJoomlaTemplates.