Άρθρα

Σε ανταπόκριση της Πρώτης (1ης) Πρόσκλησης Yποβολής Αιτήσεων για συμμετοχή στη δράση  ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ – SMS 2017/18 (25.01.2017) και σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, υποβλήθηκαν στο γραφείο Erasmus (58) αιτήσεις από όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου.

Σε συνέχει της διαβίβασης των (58) πλήρων φακέλων υποψηφιότητας προς τους Συντονιστές ΕRASMUS- ECTS των Τμημάτων για αξιολόγησης (28.02.2017), επιλέχθηκαν οι φοιτητές του επισυναπτόμενου πίνακα με την συγκεκριμένη σειρά κατάταξης που αναγράφεται.

Για τον Πίνακα πατήστε εδώ.

 
Erasmus+ HUA Office
Thursday the 30th. Design by QualityJoomlaTemplates.